Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019, verksamhetsplan 2020, resultat- och balansräkning 2019, budgetförslag 2020 och revisionsberättelse för 2019 har funnits att läsa på ordinarie danskväll 21 januari 2020. Kallelse till årsmöte har skett under 2019 och dagordning till årsmöte publicerades 4 januari på hemsidan.

Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019