GDPR

Föreningen Side By Side hanterar personuppgifter enligt GDPR. Alla medlemmar i föreningen kommer erbjudas att fylla i följande blankett  GDPR-blankett